Tandregulering i København

Hos Tandlægerne Enghave Plads 6 kan vi tilbyde tandretning, hvis du har problemer med din tandstilling. Vi kan tilbydes såvel mindre korrektioner som store omfattende behandlinger, afhængig af hvad problemet er og hvad du ønsker at få gjort.

 

Tandregulering med fast apparatur foretages af Specialtandlæge i Ortodonti Malene Krogh Andersen, mens behandling med Invisalign (gennemsigtige skinner) udføres af Tandlæge Sally Masri, der er efteruddannet indenfor kosmetisk tandbehandling. Tryghed, kvalitet og sikkerhed for patienten er helt centrale punkter, som vi vægter meget højt i patientbehandlingen.

 

Vi har lavet en lille video, hvor vores bøjletandlæge, Malene, fortæller om tandregulering her hos Tandlægerne Enghave Plads 6, København V.


Hvordan virker kosmetisk tandregulering?

Moderne tandregulering retter effektivt og skånsomt de skæve tænder. Den rent tekniske virkningsmekanisme kan variere lidt mellem forskellige typer af bøjler, men princippet bag tandregulering er, at man flytter tænderne gennem kæben ved at lægge et konstant pres på tænderne. Presset udøves af bøjlen, som enten sidder fast på tænderne eller er aftagelig.

 

Når tænderne har nået den ønskede position, afsluttes selve tandflytningen, men det er efterfølgende nødvendigt at stabilisere den nye tandstilling. For at holde tænderne i position og undgå tilbagefald udleveres der efter behandlingen en støttebøjle, oftest en gennemsigtig plastskinne, som man sover med om natten, samtidig med at en tynd metalltråd limes fast på bagsiden af fortænderne. Undertiden kan man nøjes med en af delene.

 

Hvilke tænder kan rettes

Principielt set kan alle tænder rettes. Det er vigtigt for os at understrege, at alle har forskellige tænder og forskellige problemer. Vores mål er at finde en løsning, der passer til din problemstiling. Enhver behandling hos os starter med en indledende samtale, hvor vi i fællesskab drøfter alle forhold, der skal tages i betragtning, før den endelige behandlingsplan kan udarbejdes. Dine ønsker bliver afklaret og holdt op mod de muligheder, der findes. Ved at lave en gennemarbejdet behandlingsplan undgår vi at skabe et nyt problem, når vi løser det gamle.

 

Forløbet hos bøjletandlægen

Et typisk forløb i forbindelse med tandregulering:

 

1. konsultation: Samtale, hvor du fortæller om dit tandproblem og dine forventninger til tandregulering. Vi undersøger din tandstilling, oplyser om de sandsynlige muligheder og giver dig en foreløbig ide om den forventede pris for tandregulering. Den indledende samtale har til formål at afstemme forventninger og er nødvendig for at kunne træffe en kvalificeret beslutning med hensyn til behandlingsvalg og resultat. Beslutter du at gå videre, er næste trin:

 

2. konsultation: Der tages røntgenbilleder, kliniske fotos og aftryk af dine tænder, som skal bruges til at udarbejde en behandlingsplan for netop din tandstilling og dine problemer. Materialet bruges også til at vurdere ændringerne i løbet af behandlingen.

 

3.konsultation: Samtale. Du bliver informeret om behandlingsplanen, samt om evt. alternative muligheder. Du oplyses om fordele og ulemper ved behandlingen, og om hvad du kan forvente dig både undervejs og på længere sigt. Du får det endelige prisoverslag. Sammen beslutter vi, hvad der er bedst for dig og for dine tænder og du tager den endelige beslutning om at gå i gang.

 

4. konsultation: Behandlingsstart

Herefter vil der være kontrolundersøgelser ca. hver 6. uge, intervallet varierer dog efter behandlingens art og efter, hvor i behandlingsforløbet du er.

Når behandlingen afsluttes og tænderne står som ønsket, er der brug for at støtte tandstillingen en kortere eller længere periode, idet der altid vil være en vis risiko for, at tænderne flytter sig igen. En meget anvendt måde at stabilisere tænderne på er at fremstille en gennemsigtig plastskinne ud fra et aftryk af tænderne og bruge denne skinne om natten. Skinnen kan evt. suppleres med, eller erstattes af, en tynd metaltråd, som limes fast på bagsiden de forreste tænder. Dette holder tænderne i den nye position og modvirker tilbagefald.

 

Priser på tandregulering i København

Du vil inden en bøjlebehandling igangsættes, komme ind til en forudgående undersøgelse hos vores bøjletandlæge. Her vil i sammen tale om den bedste behandlingsmetode og løsning for dig, samt hvad behandlingen vil komme til at koste.

 

Du er altid velkommen til at få en snak med os om dine tanker og ønsker.

 

Du kan ringe og bestille tid til en konsultation på tlf: 3322 3330 - Du kan også bestille tid online.