Astra Tech, Astra-tech

Hvorfor Astra Tech Implantater?

Hos Tandlægerne på Enghave Plads arbejder vi ud fra den filosofi, at vi udelukkende anvender behandlingsmetoder, materialer og stoffer med en veldokumenteret og velafprøvet baggrund.
Det vil sige, at de behandlinger vi anvender, er underbygget af mange års undersøgelser og studier på landets tandlægeskoler, hospitaler eller på andre velrennomerede udenlandske undervisnings- eller behandlingsinstitutioner.

Årsagen hertil er, at vi som tandlæger konstant bliver bombarderet med nye materialer og behandlingsmetoder fra medicinalfirmaer og tandlæge-udstyrsfirmaer, der påstår, at de nu har udviklet en ny mirakelkur.

Vi ønsker ikke, at vores patienter skal være forsøgskaniner for behandlingsmetoder og materialer uden flere års velunderbygget effekt. Vi har alle, alt for ofte hørt om  behandlingsmetoder, der efter flere års anvendelse viser sig at være betydningsløse eller endnu værre, invaliderende i større eller mindre grad.

Vi anvender implantatsystemet Astra Tech, der er et svensk udviklet produkt med mange års veldokumenteret effekt.

Det samme implantatsystem som er det foretrukne på Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

Der findes alternative og væsentligt billigere produkter på markedet, dog uden samme dokumentation for  forudsigelighed og pålidelighed på den lange bane.

Vi indopererer implantater i den menneskelige krop, og vi anvender den højest mulige standard med hensyn til opdækning og steril procedure under operation. Samtidig stiller vi store krav til produkternes kvalitet, biokompatibilitet og vævsvenlighed.

Dette er med til at sikre vores behandlingers høje kvalitet.