Personale: Tandplejere

Vores veluddannede og erfarende tandplejere er med til at sikre vores patienter en god og kompetent behandling.

 

Sara Qvist
Tandplejer
Færdiguddannet tandplejer fra SKT, Københavns Universitet 2013. Sara modtog Oral B Prisen for det højeste karaktergennemsnit, da hun afsluttede sin uddannelse med et gennemsnit på 11,0. Ydermere modtog Sara Prisen for det Mest Innovative Bachelorprojekt. Bachelorprojektet handlede om tandlægers- og tandplejeres brug af medicinoplysninger i forbindelse med tandbehandling. Inden sin uddannelse som tandplejer, har Sara arbejdet som klinikassistent på Buens Tandplejecenter og på Hornsherred Tandplejecenter, fra 2002 til 2012. Kurser:
Forebyggelse samt behandling af Peri-implantitis
“Putting people first” – Patienten i Fokus
“Revolution og evolution i parodontologien”
Mie Vorbjerg
Tandplejer
Mie er uddannet tandplejer fra SKT i København i 2014. Hun har arbejdet som tandplejer hos Tandlægerne Enghave Plads 6 siden 1. juli 2014. Mie har en stor interesse for behandling af paradentose, samt en faglig nysgerrighed for altid at holde sig opdateret på fagets udvikling. Derudover har Mie et stort fokus på sundhedsfremmende tiltag.
Spencer Alexander Barber
Tandplejer

 

Din lokale tandplejer i København

Når du kommer ind til en af vores tandplejere, undersøges dine tænder for huller, for betændelse i tandkødet og for parodontose eller andre afvigelser fra det normale. Derudover bliver du instrueret i, at anvende de redskaber, der giver dig mulighed for at opnå optimalt renhold i munden.

 

Alt dette foregår i tæt samarbejde med vores tandlæger her hos Tandlægerne Enghave Plads 6 i København, hvor vi supplerer hinanden. Du vil opleve at almindelige undersøgelser og parodontosebehandlinger varetages af tandplejere og tandlæger i tæt samarbejde.

 

Ved at komme til regelmæssige eftersyn hos os, er du med til at forebygge eventuelle fremtidige sygdomme i munden.

 

 

Hvad er en tandplejer?

En tandplejer er en typisk del af behandlerteamet, der udgøres af tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og tandteknikere. En tandplejers fornemmeste opgave er at forebygge skader og sygdomme i tandsættet.

 

Tandplejeruddannelsen er en 3-årig professionsbachelor. Her uddannes man til at diagnosticere sygdomme og behandlingskrævende tilstande i munden, såsom caries og parodontose. Derudover fokuseres der på behandling af parodontose, hvilket er en af tandplejerens spidskompetencer.

 

Èn af de vigtigste opgaver er, at hjælpe den enkelte med korrekt renhold af tænderne, da man ved daglig fjernelse af belægninger kan undgå bl.a. huller i tænderne og betændelse i tandkødet.

 

En tandplejer har ydermere en bred sundhedsfaglig viden, hvorfor vi også rådgiver omkring hvad kost, medicin, graviditet, sygdomme med videre har af betydning for dine tænder og mund.

 

 

Book tid