Dårlig ånde

De fleste har oplevet at vågne op med dårlig ånde – enten hos sig selv eller fra den, der ligger ved siden af. Heldigvis forsvinder det igen, når man børster sine tænder og får noget at spise. Har man ofte eller konstant dårlig ånde, kan det dog være et stort problem og rigtig svært at tale om. I de fleste tilfælde kan årsagen til en konstant dårlig ånde findes i mundhulen, og er noget, man bør reagere på.

Morgen-ånde

Morgenånde

Morgenånde kan opstå hos os alle, fordi spytsekretionen nedsættes om natten, og fordi vi ikke har spist i længere tid. Mundslimhinden bliver derfor ikke bearbejdet som den plejer, og døde slimhindeceller bliver ikke skyllet væk af spyttet i samme grad. I langt de fleste tilfælde kan morgenånde hurtigt afhjælpes af en grundig tandbørstning, hvor man evt. også børster tungen, og ved at man får noget at spise.

Dårlig ånde kan også skyldes specifikke madvarer eller nydelsesmidler – især hvidløg, alkohol, store mængder mælkeprodukter, kaffe og tobak er velkendte bidragere til dårlig ånde.

Patologisk dårlig ånde

Konstant dårlig ånde – det vil sige, en dårlig ånde, der ikke forsvinder eller kommer tilbage hurtigt efter, at man har spist eller børstet tænder – kan skyldes sygdom og kaldes for patologisk dårlig ånde. Patologisk dårlig ånde stammer kun i 15% fra svælg, hals eller mavesæk og i 85% af tilfældene fra mundhulen. Mestendels drejer det sig om sygdom i tænder eller tandkød, derfor er det ofte noget tandlægen kan afhjælpe.

Det kan være rigtig svært at lugte til sin egen ånde. Derfor bemærker man måske ikke selv, at man har dårlig ånde. Måske kender man en med dårlig ånde, men ved ikke, hvordan man skal få det sagt. Konstant dårlig ånde er noget, der bør tages hånd om, så alvorlige sygdomme kan udelukkes og behandling igangsættes, og ikke mindst fordi, det kan være meget socialt belastende at have dårlig ånde. Så selvom det kan være svært at tale om, er det vigtigt at blive gjort opmærksom på det – helst af en nær ven eller nærtstående familiemedlem.

Hvordan opstår patologisk dårlig ånde?

Den dårlige lugt stammer fra svovl-holdige affaldsprodukter fra bakterier. Jo flere bakterier, desto flere affaldsprodukter og dermed kraftigere lugt. Alle tilstande i mundhulen, der samler flere bakterier end normalt kan derfor i princippet give patologisk dårlig ånde. Det er især sygdomme som parodontose, huller i tænderne (caries) og betændelser omkring visdomstænder, der ikke er brudt helt frem. Sygdomstilstand i eller omkring bare én tand kan være skyld i dårlig ånde og måske også dårlig smag i munden. Proteser kan også være årsag til dårlig ånde. Det kan både skyldes, at man ikke får gjort protesen ren hver dag, og at protesebrug kan give svampeinfektioner.

Læs mere om dårlig ånde her.

Forebyggelse og behandling af dårlig ånde

Forebyggelse af dårlig ånde handler først og fremmest om en god mundhygiejne, hvor både tænder og tunge børstes grundigt 2 gange om dagen. Man kan enten børste tungen med tandbørsten eller anskaffe sig en såkaldt tungeskraber, der både findes i en håndholdt version og som ’børstehoved’ til elektriske tandbørster. Den gode mundhygiejne er ligeledes forebyggelse af sygdomme i tænder og tandkød og derfor det vigtigste, man kan gøre for sine tænder. Herudover bør man gå regelmæssigt til tandlægen, så sygdomstilstande – skulle de opstå – opdages i god tid og behandles med det samme. Endelig kan man afholde sig fra eller skære ned på madvarer og nydelsesmidler, som giver dårlig ånde.

Ved patologisk dårlig ånde, er den dårlige ånde et symptom på en sygdomstilstand, og vil derfor forsvinde, hvis man får behandlet den tilgrundliggende lidelse. En god mundhygiejne er stadig vigtig, men kan ikke stå alene, hvis man først har fået pådraget sig en lidelse, der giver dårlig ånde. Tandlægens behandling afhænger så af, hvad der forårsager den dårlig ånde. Hvis årsagen er parodontose, gælder det om at få renset sine tænder grundigt af tandlægen eller tandplejeren, er årsagen betændelse omkring en visdomstand,  kan løsningen eventuelt være at trække visdomstanden ud.

Mundskyllemidler kan i nogen tilfælde maskere den dårlige ånde, men er ikke en behandling i sig selv.

Morgenånde, Patologisk dårlig ånde