Tilskud til tandlæge på kontanthjælp mv.

Får du uddannelseshjælp eller kontanthjælp? Så kan du faktisk få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr. På Finansloven er der afsat kr. 180 mio. kr. årligt, som blandt andet giver tilskud til tandlæge ved kontanthjælp på op til kr. 10.000 i tilskud til tandpleje pr. behandlingsforløb.

På denne side kan du læse mere om mulighederne for tilskud, hvis får uddannelses- eller kontanthjælp.

 

Hvem kan få penge til tandbehandling?

Du kan få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr., hvis du modtager
en af følgende ydelser:

 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Revalideringsydelse*
 • Ressourceforløbsydelse*
 • Ledighedsydelse*

OBS: SU-modtagere er ikke omfattet.

* forudsat ydelsen svarer til kontanthjælpsniveau.
Spørg din kommune, hvis du er i tvivl, om din ydelse er på niveau med
kontanthjælp.

 

Gælder det alle former for tandbehandling?

Ja. Dog ikke kosmetiske tandbehandlinger som f.eks. blegning af tænder.

 

Er det virkelig helt gratis for mig?

Under 25 år

Er du mellem 18 – 24 år og modtager du kontanthjælp, ydes der et tilskud til tandlæge på 100 pct. af dine udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Over 25 år

Er du over 25 år og modtager du kontanthjælp, ydes der et tilskud til tandlæge på 65 pct. af din egenbetaling, som overstiger 800 kr. årligt.

 

Skal kommunen forhåndsgodkende behandlingen?

Ja, hvis beløbet overstiger 10.000 kr.
Kommunen skal forhåndsgodkende en behandling hvor udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Dette gøres altid på baggrund af et skriftligt behandlingsoverslag fra tandlægen.

 

Hvordan gør jeg?

 • Bed din kommune om dokumentation for, at du modtager en af de
  nævnte ydelser. En mail fra kommunen er nok.
 • Ring til tandlægen og bestil tid.
 • Tag til tandlægen og få tandbehandling – husk dokumentationen fra
  kommunen.

Læs mere om tilskud på Tandlægeforeningens hjemmeside her >>